ice-industrial services a.s.

Odkaz na web firmy ice-industrial services, a. s. je zde.

Kontaktní osoba na katedře strategie: Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague