Nakladatelství Routledge vydalo knihu Gender and Family Entrepreneurship s kapitolou od Aleše Kubíčka a Ondřeje Machka

Informace o knize

Tato kniha je zaměřena na problematiku genderu a rodinného podnikání, které jsou v dnešní globalizované společnosti vzájemně provázanými tématy. Kniha zdůrazňuje význam role genderu ve vývoji a růstu rodinných firem. Pomáhá čtenářům pochopit roli rodinné dynamiky v podniku, zejména ve smyslu plánování nástupnictví, strategického rozvoje a internacionalizace.

Dvanáctá kapitola s názvem "Father-Daughter Succession in Family Businesses: Current state of knowledge and future research challenges " byla připravena Alešem Kubíčkem a Ondřejem Machkem.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague