Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Smrčka, Luboš: The Great Global Crisis and Family Finance

Související stránky

1st ed.: Melrose Books. London 2013

Ovládnutí a převzetí firemThe crisis of 2008 to 2010 destroyed the dreams of many and came as a wake-up call to people not just in the U.K. This book, written by Czech author Luboš Smrčka, is a fascinating guide through the world that has lost the appearance we once knew and where millions of people have realized that being well-off one day is no guarantee of what tomorrow brings. Unlike many other authors, however, Smrčka is not a pessimistic prophet of collapsing economic order or societies. Instead, his book returns to the basics: simple down-to-earth economic rules that are applied to the world of families. The author does not preach undisputable truths but centres on the simple fact that there is no way of property multiplication other than moderation, care, common sense and caution. He does not attempt to explain the variety of investment instruments and product details. By using references to the history, literature, politics, social sciences as well as theology, he strives to convince the reader in a captivating way that the tradition of economic thought discovered by our ancestors is still very much alive and needed more than ever before.  Smrčka is one of the kind who misses the times where the pound was gold, a trustworthy means of exchange with virtually no inflation. But, honestly, don’t we all miss it a little?

O knize

Krize 2008 – 2010 zničila sny mnoha lidí a přišla jako budíček ze sladkého snu o věčné prosperitě. Kniha je fascinujícím průvodcem po světě, který ztratil své jistoty a kde to, co platilo včera, zítra již nemusí platit. Tato kniha – na rozdíl od mnoha jiných - není pesimistickou předpovědí zániku stávajících ekonomických pořádků a konzumního světa. Nehlásá známé pravdy, ale trpělivě nabádá k umírněnosti, opatrnosti a zdravému rozumu. Neklade si za cíl vysvětlovat složité investiční nástroje a finanční produkty, nicméně na příkladech z historie, literatury, politiky, sociálních věd a i teologie se snaží čtenáře upozornit na fakt, že ekonomické tradice, založené našimi předky jsou stále živé.

Kniha na Amazon.com.