Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Základní informace

Související stránky

Doktorské studium je nejvyšším typem vysokoškolského vzdělání. Studenti doktorského studia vykonávají na katedře vědeckou činnost, při které využívají kvantitativních i kvalitativních vědeckých metod ke studiu vývoje organizací a získávání udržitelné konkurenční výhody. Díky studiu nejnovějších poznatků v oboru a samostatné vědecké práci se naučí řešit složitě strukturované problémy, kterým čelí řídící pracovníci, což jim mimo jiné umožní naučit se formulovat a implementovat strategii organizací v současném složitém a nejistém ekonomickém prostředí.

Mezi výzkumná témata, která katedra strategie rozvíjí, patří zejména:

  • strategie podniku, internacionalizace, strategické kooperace, fúze a akvizice,
  • strategické myšlení a tvorba scénářů,
  • hodnocení výkonnosti a due dilligence,
  • správa společností,
  • zájmové skupiny, ekonomické a neekonomické cíle organizace, sdílení hodnot,
  • podnik a jeho role ve společnosti,
  • rodinné firmy,
  • transformace, restrukturalizace a insolvence.

Výsledky výzkumu doktorandi průběžně publikují v recenzovaných časopisech a prezentují na mezinárodních konferencích.

Interní doktorandi se kromě výzkumné a publikační činnosti podílejí na výuce předmětů katedry, při které se naučí své znalosti předávat, a jako řádní členové katedry se účastní i dalších pedagogických a organizačních aktivit.

Máte-li zájem o více informací o doktorském studiu na katedře strategie, neváhejte nás kontaktovat.

Informace o přijímacím řízení (na stránkách fakulty)