Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Boukal, Petr a kol: Fundraising pro neziskové organizace

Související stránky

1. vydání : Grada Publishing 2013. ISBN 978-80-247-4487-2.

Na trhu ojedinělá publikace se komplexně věnuje problematice fundraisingu neziskových organizací. Staví na vědeckém výstupu výzkumné činnosti v oblasti fundraisingu, je určena zejména ekonomům a fundraiserům neziskových organizací a studentům vysokých škol.

V knize se dozvíte zásady a fundraisingové metody vhodné pro komunikaci s hlavními možnými podporovateli. Postupně poznáte metody iniciující individuální dárce, možnosti spolupráce s podniky a postupy při oslovování nadací, nadačních fondů a správců veřejných rozpočtů (ministerstva, kraje, obce, fondy EU).

Výklad je doplňován praktickými příklady a metodickými postupy z různých oblastí působení neziskových organizací. V závěru knihy naleznete shrnutí poznatků z fundraisingu v zahraničí (zejména USA, Německo, Rakousko).

Zvláštní zájem je v knize věnován kultuře, protože kniha slouží i jako shrnutí výzkumu z dané oblasti a je využitelná pro studenty oboru Arts Management.

+++ Úryvek z recenze +++

Tato publikace kromě řady jiných zajímavých informací nabízí neziskovým organizacím ucelený přehled aktivit, které jim mohou pomoci profesionálně zajišťovat zdroje, efektivně je využívat a případně optimalizovat jejich současný přístup a nastavit si jinou strategii. Přínosem knihy je, že se nesoustředí pouze na inovativní a moderní přístupy, ale věnuje se i metodám, které dobře fungují i více než dvacet let. Autoři popisují, jak jednotlivé metody a aktivity fungují, pro jaký typ organizací jsou vhodné a jaká je jejich úspěšnost. Výstupy se opírají o výzkumné a vědecké práce autorského kolektivu. Fakt, že právě výzkumy i autorský kolektiv pocházejí z českého prostředí, je významným plusem této rozsáhlé publikace. Autoři se soustředí na česká specifika a nesnaží se přejímat zahraniční praxi, která často vychází ze zcela odlišných podmínek a kulturního prostředí. Na druhou stranu umožňují čtenářům se v zahraničí inspirovat. Kniha svojí komplexností a rozsahem významně obohacuje v této chvíli nedostatečnou domácí nabídku literatury s problematikou fundraisingu.

Mgr. Karolína Kříženecká
Communication Manager
Siemens s. r. o.