Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Aktuality

TitulekPublikováno
27. - 28. 3. 2014: Konference „Insolvency 2014 – Current Problems and Experiences“ na LSE v Londýně
Konference je pořádána ve spolupráci s London School of Economics and Political Science, moskevskou International College of Economics and Finance a kolektivem týmu TA ČR Vysoké školy ekonomické v Praze.
15.03.2014
Pozvánka na přátelské setkání vedlejší specializace Finanční manažer 07.03.2014
Nabídka témat BP/DP ve společnosti Abydos, s.r.o.
Pokud uvažujete o tématu bakalářské nebo diplomové práce, nabízí se Vám skvělá možnost zpracovat svoji závěrečnou práci v ryze české společnosti Abydos, s.r.o., kterou řídí i vlastní Manažerka roku 2012 Mgr. Olga Kupec, Ph.D.
21.02.2014
Senátní výbor projednal návrhy týmu Výzkum insolvence
Senátní Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice na své schůzi 28. ledna 2014 vysleechl informaci vedoucí týmu Výzkum insolvence profesorky Evy Kislingerové o výsledcích práce týmu a jeho členové převzali návrh novely insolvenčního zákona z dílny týmu.
30.01.2014
Kulaté stoly Praxe ve vedlejší specializaci 3FN Fundraising 05.01.2014
Nová publikace: Sedm smrtelných hříchů podnikání
V nakladatelství C.H.Beck vyšla nová kniha Sedm smrtelných hříchů podnikání. Autorkou publikace je prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
03.12.2013
Setkání studentů, absolventů a učitelů VS Finanční manažer
22. října proběhlo tradiční setkání studentů, absolventů a učitelů vedlejší specializace Finanční manažer.
03.12.2013
Nová publikace: Oceňování v účetnictví
V nakladatelství Wolters Kluwer vyšla nová kniha Oceňování v účetnictví od autorského kolektivu vedeného Jiřím Strouhalem.
03.12.2013
Nová VS 3FN Fundraising
Nová vedlejší specializace Fundraising navazuje na VS Ekonomika nestátních neziskových organizací a dále ji zatraktivňuje. Podrobné informace o VS jsou publikovány na stránkách KPE věnovaných vedlejším specializacím.
20.11.2013
Tisková zpráva o konání konference „Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013″
Byla zveřejněna tisková zpráva o mezinárodní vědecké konferenci "Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013", která se konala 25. října 2013 na Vysoké škole ekonomické v Praze.
30.10.2013
Tisková zpráva vědeckého týmu Výzkum insolvence
Vědecký tým Výzkum insolvence zahájil v roce 2012 sérii statistických zkoumání skutečných výsledků insolvenčních řízení vedených v České republice po 1. lednu 2008, tedy po účinnosti nyní platného insolvenčního zákona. Z výsledků šetření například vyplývá, že výnosy věřitelů z těchto řízení jsou velmi nízké.
18.10.2013
Nová publikace: Fundraising pro neziskové organizace
V nakladatelství Grada Publishing vyšla nová kniha Fundraising pro neziskové organizace od Petra Boukala a kol.
16.10.2013
Nová publikace: Insolvenční praxe v České republice v období 2008-2013 10.10.2013
29. - 30. 11. 2013: Mezinárodní vědecká konference "Ekonomika, management a marketing sportu 2013" 26.09.2013
Významný úspěch publikace doc. Ing. Luboše Smrčky, CSc.
Úspěšná publikace "The Great Global Crises and Family Finance" k dispozici i na stránkách Amazon.com.
10.07.2013
Nová publikace: Essentials of Business Economics: Exercises 24.03.2013
Nová publikace: The Great Global Crisis and Family Finance 27.02.2013
Nová publikace: Ovládnutí a převzetí firem
Kniha analyzuje mechanismy, kterými v moderní ekonomice dochází k přebírání a ovládnutí společností a k tomu, že rozhodovací procesy konkrétní firmy začne ovlivňovat nový majitel případně majitel, který nemá většinový podíl, ale vzhledem k roztříštěnosti ostatních vlastníků je schopen společnost ovládat. Vedle rozsáhlé teoretické části, která vedla samotných procesů spojených s přebíráním a ovládáním společností, rozebírá také motivaci a zájmy nových majitelů nebo potenciálních majitelů, obsahuje práce také řadu rozborů konkrétních případů a jednotlivých situací, ke kterým došlo v posledních několika desítkách let.
31.12.2012
Nová publikace: Ekonomika kultury
Jako výstup projektu NAKI "Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky" DF 11P010VV024 vyšla publikace autorského kolektivu pod vedením prof. Dostála a prof. Kislingerové.
14.11.2012
V pátek 26. října 2012 se uskutečnila mezinárodní vědecká konference „Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí“
K informaci o konání konference byly doplněny prezentace příspěvků jak v plenárním zasedání, tak v jednotlivých sekcích. Zveřejněn byl sborník příspěvků v pdf. Jsou publikovány závěry jednání sekcí i celé konference. K dispozici je také fotogalerie ilustrující průběh konference.
11.11.2012
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>