Archiv rubriky: Aktuality

Projekt „Ekonomické vzdělávání zaměstnanců justice“

Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D., člen katedry strategie VŠE, navázal na spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži z roku 2018 a i v tomto roce bude vést odborné semináře pro soudce, státní zástupce a další soudní zaměstnance. Na jednotlivých krajských soudech bude pravidelně poskytovat expertní lektorské služby včetně přípravy výukových podkladů a prezentací  v rámci projektu „Ekonomické vzdělávání zaměstnanců justice“. Semináře […]

Projekt „Ekonomické vzdělávání zaměstnanců justice“

Turnaround Management Association ČR vyhlašuje ve spolupráci s katedrou strategie 2. ročník studentské soutěže o zajímavé ceny!

Diplomová nebo seminární práce musí po stránce odborného zaměření odpovídat tématu spojeného s oblastí turnaround managementu. Podmínkou účasti v soutěži je také vyplnění stručné anotace práce, která bude potvrzena vedoucím diplomové práce nebo vyučujícím, který seminární práci vedl a hodnotil. Každý účastník soutěže musí vyplnit přihlášku, která bude sloužit při zasedání Komise TMA jako podklad pro […]

Projekt „Ekonomické vzdělávání zaměstnanců justice“

Nový březnový workshop „Znáte hodnotu své firmy? A proč je to důležité!“

Centrum pro rodinné firmy Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci se společností Tarpan Managers pořádá odborný workshop pod názvem  Znáte hodnotu svojí firmy? A proč je to důležité!   Datum: 21. 3. 2019 od 14:00 v místnosti RB 359 Moderátoři: prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., CFBA (prorektor pro mezinárodní vztahy VŠE v Praze) a Mgr. […]

Projekt „Ekonomické vzdělávání zaměstnanců justice“

Případovou studii L. Tylla a M. Srivastavy zveřejnilo také Harvard Business Publishing

Případovou studii s názvem Mejzlik Modellbau: Seeking Directions to Fly High, na které spolupracovali členové katedry strategie  Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. a Mohit Srivastava, Dr. rer. pol., zveřejnila prestižní světová vydavatelství Ivey Publishing a Harvard Business Publishing. Studie  na příkladu společnosti Mejzlík Modellbau s.r.o., která se specializuje na výrobu a prodej karbonových vrtulí do modelů […]

Projekt „Ekonomické vzdělávání zaměstnanců justice“

Nový předmět Vliv hospodářské a finanční kriminality na hodnotu a strategii firmy

Na katedře strategie se bude od letního semestru akademického roku 2018/2019 vyučovat nový předmět s názvem Vliv hospodářské a finanční kriminality na hodnotu a strategii firmy. Tento kurz je úvodem do problematiky hospodářské a finanční kriminality a jejího negativního vlivu na hodnotu. Studenti magisterského studijního programu budou probírat prevenci hospodářské kriminality a její negativní vliv na úspěšnou implementaci strategie […]

Projekt „Ekonomické vzdělávání zaměstnanců justice“

Spolupráce s Advokátní kanceláří KF Legal, s.r.o.

Významná pražská Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. se stala partnerem Katedry strategie, Centra pro rodinné firmy a Centra insolvence a restrukturalizace Harryho Pollaka. V akademickém roce 2018/2019 se proto bude podílet na výuce odborných ekonomických předmětů a na související publikační a výzkumné činnosti. Prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., prorektor VŠE pro mezinárodní vztahy, k navázané spolupráci uvedl: „Právo a podnikání […]

Projekt „Ekonomické vzdělávání zaměstnanců justice“

Článek v Hospodářských novinách „VŠE o…bankách očima rodinných firem“

Dne 3. 1. 2019 vyšel v Hospodářských novinách sloupek Dagmar Schönfeldové pod názvem „VŠE o …bankách očima rodinných firem“, který vychází ze závěrů workshopu Rodinné firmy a banky – vztah, důvěra, riziko, který uspořádalo v červnu roku 2018 Centrum pro rodinné firmy ve spolupráci se společností Tarpan Managers. Článek reflektuje vztah rodinných firem a bank, […]

Projekt „Ekonomické vzdělávání zaměstnanců justice“

Člen Katedry strategie Luboš Smrčka byl v Karolinu jmenován profesorem

Člen Katedry strategie prof. Ing. Luboš SMRČKA, CSc. byl s účinností od  5. prosince 2018 jmenován profesorem pro obor Podniková ekonomika a management. Jmenovací dekret převzal prof. Smrčka dne 18. prosince 2018 v historické budově Karolina z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Roberta Plaga, Ph.D. Za celou katedru panu profesorovi srdečně gratulujeme!

Projekt „Ekonomické vzdělávání zaměstnanců justice“

Kniha Transformace a restrukturalizace podniku obdržela Cenu rektora VŠE za prestižní publikaci roku 2018

Publikace Transformace a restrukturalizace podniku, na níž spolupracoval kolektiv autorů pod vedením Ing. Jaroslava Schönfelda, Ph.D. byla vyhodnocena jako druhá nejlepší prestižní publikace na Vysoké škole ekonomické v Praze za rok 2018. Slavnostní předání ceny se konalo dne 20. 11. 2018. Na výsledné podobě knihy se spolupodíleli doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc., Ing. Michal Kuděj, […]

Projekt „Ekonomické vzdělávání zaměstnanců justice“

Vítězní studenti prezentovali na Restrukturalizačním fóru 2018

Studenti vedlejší specializace turnaround management Alexandr Potůček, Filip Sýkora a Tereza Voráčková vystoupili dne 6. listopadu 2018 na konferenci Restrukturalizační fórum 2018, kterou pořádá Turnaround Management Association. Prezentovali zde svou seminární práci, která vyhrála v květnu 2018 cenu za nejlepší studentskou práci na téma Turnaround Management. Jejich vystoupení se setkalo s velmi kladnými ohlasy ze […]

Projekt „Ekonomické vzdělávání zaměstnanců justice“