Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
3SG551 Design Thinking a antropologie ve strategii, nový předmět katedry strategie

Související stránky

Katedra strategie nabízí od zimního semestru akademického roku 2016/17 nový předmět pro studenty navazujícího magisterského studia, 3SG551 Design thinking a antropologie ve strategii. Na výuce kurzu se podílejí garant doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc., držitel certifikátu Design Thinking od University of Virginia, a Ing. et Mgr. Tomáš Ryška, Ph.D., absolvent oboru Ekonomie a oboru Antropologie, který vyučoval na University of California, Berkeley. Hlavním partnerem předmětu je ČSOB, která bude zajišťovat a mentorovat jednotlivé týmové projekty v předmětu.

V předmětu budete společně s vyučujícími hledat odpovědi na tyto otázky:

  • Jak identifikovat často skryté zájmy stakeholderů? Proč nestačí poslouchat, co lidé říkají, a je třeba pozorovat, jak skutečně jednají?
  • Co je to empatie a jak ji využít k odhalení potřeb, přání a motivací různých zájmových stran v organizaci?
  • Jak tyto, mnohdy protichůdné, potřeby interpretovat a jak je využít při formování strategie?
  • Jak uskutečnit etnografický výzkum způsobem, který umožní identifikovat skryté potřeby protistrany, aneb proč je třeba chodit v botech indiána?
  • Jak používat design thinking jako vysoce účinný nástroj pro strategické řízení?

Kurz vychází z principů design thinkingu, etnografických výzkumných metodbusiness antropologie.

 

CSOBlogo

 

Letáček předmětu je ke stažení ZDE.