Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výzkumné projekty

Aktuálně řešené projekty - externí financování

  • Privátně vlastněné firmy s více vlastníky: role rodiny a odpovědného vlastnictví  → projekt GAČR s dobou řešení 2017-2019.
  • Behaviorální důvody úpadku firem: experimentální přístup → projekt GAČR s dobou řešení 2017-2019.

Aktuálně řešené projekty - interní financování

  • Insolvence fyzických osob v České republice – ekonomické a mimoekonomické sociální dopady (JUDr. Jan Kubálek)
  • Vliv podpor investičních projektů z veřejných zdrojů na hrubou přidanou hodnotu podpořených podniků (doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.)
  • Výzkum elementů strategické tržní nabídky na trhu mobilních telekomunikací v ČR (Ing. Ladislav Možný)
  • Ekonomická efektivnost biopaliv z odpadních materiálů (Ing. Vladimír Hönig, Ph.D)

Řešené projekty v minulých třech letech - externí financování

  • Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky. → Projekt TAČR 020190 s dobou řešení 2014 - 2015. V rámci řešení tohoto projektu byly zprovozněny specializované stránky Výzkum insolvence.
  • Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky. → Projekt programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI. V rámci řešení byly zprovozněny specializované internetové stránky projektu.
  • Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčních řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin. → Projekt TAČR TD010093 s dobou řešení 2012 - 2013. V rámci řešení tohoto projektu byly zprovozněny specializované stránky Výzkum insolvence.
  • Měření a řízení výkonnosti podniků v globální ekonomice. → Projekt GAČR P403/11/0002 s dobou řešení 2011 - 2013.