Publikační činnost

Členové katedry strategie věnují publikační činnosti mimořádnou pozornost. Tato skutečnost je projevuje nejen  v množství, ale i kvalitě  vydávaných titulů.

Vybrané významné publikace

Články v časopisech

Monografie

Celkový přehled typů publikačních výstupů

Následující tabulka podává přehled nejvýznamnějších kategorií publikačních výstupů katedry strategie (dříve katedry podnikové ekonomiky) od r. 2008.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Monografie 6 5 6 4 2 6 4 2 1
Článek v časopise s impakt faktorem - 1 - 1 2 7 8 5 2
Článek v časopise (Scopus) - - - 10 13 12 13 13 22
Článek v časopise (Seznam RVVI nebo ERIH+) 15 8 5 9 4 5 9 14 18
Recenzovaný článek 7 12 16 21 24 39 14 2 6
Článek ve sborníku evidovaný v CPCI 1 3 7 8 13 11 14 25 7
Článek ve sborníku evidovaný ve Scopus - - 1 6 - 1 1 1 1
Sborník z konference s mez. účastí 43 47 51 58 88 59 35 15 12
Certifikovaná metodika - - - 3 1 1 1 - 2
Vysokoškolská učebnice 1 3 4 5 5 3 9 4 1
Skripta 2 1 2 1 1 1 1 1 -

Detailní přehled o publikační činnosti naleznou zájemci na: speciálním serveru VŠE, kde můžete dále upravovat podmínky zobrazování pomocí filtru.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague