Termíny

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

26.4.2017 - Rektorský den

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Publikační činnost

Členové katedry strategie věnují publikační činnosti mimořádnou pozornost. Tato skutečnost je projevuje nejen  v množství, ale i kvalitě  vydávaných titulů.

Vybrané významné publikace

Články v časopisech

 • SMUTKA, Luboš, ŠPIČKA, Jindřich, ISHCHUKOVA, Natalia, SELBY, Richard. Agrarian import ban and its impact on the Russian and European Union agrarian trade performance. Agricultural Economics [online]. 2016, roč. 62, č. 11, s. 493–506. [Impakt faktor 2015: 0.482] [SJR 2015: 0.500]
 • MACHEK, Ondřej, HNILICA, Jiří. Hodnocení vlivu zastoupení rodiny ve vlastnické a řídící struktuře firem na jejich finanční výkonnost pomocí metody zkoumání shody párů. Politická ekonomie, 2015, vol. 63, no. 3, pp. 347-362 [Impakt faktor 2014: 0.65]
 • MACHEK, Ondřej, HNILICA, Jiří. Copreneurship and its Impact on Financial Characteristics of Companies. Ekonomický časopis, 2015, roč. 63, č. 2, s. 152-166. [Impakt faktor 2013: 0.343]
 • ŠPIČKA, Jindřich, MACHEK, Ondřej. Change in the production efficiency of European specialized milk farming. Agricultural Economics – Zemědělská ekonomika, 2015, roč. 61, č. 1, s. 1–13. ISSN 0139-570X. URL: http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/143233.pdf.
  [Impakt faktor 2013: 0.325] [SJR 2013: 0.461]
 • ŠTAMFESTOVÁ, Petra. Řízení výkonnosti zpracovatelských podniků v ČR s důrazem na nefinanční aspekty podnikání. Politická ekonomie, 2014, roč. 62, č. 4. 21 s. ISSN 0032-3233. URL: http://www.vse.cz/polek/967. [Impakt faktor 2013: 0.645] [SJR 2013: 0.619]
 • ŠPIČKA, Jindřich, SMUTKA, Luboš. The Technical Efficiency of Specialised Milk Farms: A Regional View. The Scientific World Journal, 2014, č. Article ID 985149. 13 s. ISSN 1537-744X. URL: http://dx.doi.org/10.1155/2014/985149. [Impakt faktor 2013: 1.219] [SJR 2013: 1.201]
 • SMRČKA, Luboš, ARLTOVÁ, Markéta. Debt in Relation to the Standard of Living Enjoyed by the Population of Developed Countries. Prague economic papers, 2014, roč. 23, č. 1, s. 84–107. ISSN 1210-0455. URL: http://www.vse.cz/pep/abstrakt.php?IDcl=474. [Impakt faktor 2013: 0.208] [SJR 2013: 0.464]
 • MACHEK, Ondřej, SMRČKA, Luboš, HNILICA, Jiří, TSOMOCOS, Dimitrios, ARLTOVÁ, Markéta. Analýza všeobecné rovnováhy pro český finanční trh a model finanční křehkosti. Politická ekonomie, 2014, roč. 62, č. 4, s. 437–458. ISSN 0032-3233. [Impakt faktor 2013: 0.645] [SJR 2013: 0.619]
 • KRAUSE, Josef, TONDLOVÁ, Markéta. Importance of environmental factors for the competitiveness of firms. Journal of Environmental Protection and Ecology, 2014, roč. 15, č. 1, s. 374–381. ISSN 1311-5065. [Impakt faktor 2013: 0.338] [SJR 2013: 0.290]
 • FOLTÍNOVÁ, Alžbeta, ŠPIČKA, Jindřich. The use of controlling in agricultural enterprises and their competitiveness. Agricultural Economics – Zemědělská ekonomika, 2014, roč. 60, č. 7, s. 314–322. ISSN 0139-570X. URL: http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/127192.pdf. [Impakt faktor 2013: 0.325] [SJR 2013: 0.461]
 • ŠPIČKA, Jindřich, HNILICA, Jiří. A Methodical Approach to Design and Valuation of Weather Derivatives in Agriculture. Advances in Meteorology, 2013, č. Article ID 146036. 8 s. ISSN 1687-9309. URL: http://www.hindawi.com/journals/amete/2013/146036/. [Impakt faktor 2013: 1.348] [SJR 2013: 0.809]

Monografie

Celkový přehled typů publikačních výstupů

Následující tabulka podává přehled nejvýznamnějších kategorií publikačních výstupů katedry strategie (dříve katedry podnikové ekonomiky) od r. 2008. Z tabulky je patrná rostoucí publikační aktivita zejména v oblasti článků v časopisech evidovaných v databázích Journal Citation Reports/Science Edition na ISI Web of Knowledge a Scopus.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Monografie 6 5 6 4 2 6 4
Článek v časopise s impakt faktorem - 1 - 1 2 7 8
Článek v časopise (Scopus) - - - 10 13 12 13
Článek v časopise (Pozitivní seznam periodik RVVI) 15 8 5 9 4 5 9
Recenzovaný článek 7 12 16 21 24 39 14
Článek ve sborníku evidovaný v CPCI 1 3 7 8 13 11 14
Článek ve sborníku evidovaný ve Scopus - - 1 6 - 1 1
Sborník z konference s mez. účastí 43 47 51 58 88 59 35
Certifikovaná metodika - - - 3 1 1 1
Vysokoškolská učebnice 1 3 4 5 5 3 9
Skripta 2 1 2 1 1 1 1

Detailní přehled o publikační činnosti naleznou zájemci na: speciálním serveru VŠE, kde můžete dále upravovat podmínky zobrazování pomocí filtru.