Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

17.11.2017 - Státní svátek

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Publikační činnost

Členové katedry strategie věnují publikační činnosti mimořádnou pozornost. Tato skutečnost je projevuje nejen  v množství, ale i kvalitě  vydávaných titulů.

Vybrané významné publikace

Články v časopisech

 • SMUTKA, Luboš, ŠPIČKA, Jindřich, ISHCHUKOVA, Natalia, SELBY, Richard. Agrarian import ban and its impact on the Russian and European Union agrarian trade performance. Agricultural Economics [online]. 2016, roč. 62, č. 11, s. 493–506. [Impakt faktor 2015: 0.482] [SJR 2015: 0.500]
 • MACHEK, Ondřej, HNILICA, Jiří. Hodnocení vlivu zastoupení rodiny ve vlastnické a řídící struktuře firem na jejich finanční výkonnost pomocí metody zkoumání shody párů. Politická ekonomie, 2015, vol. 63, no. 3, pp. 347-362 [Impakt faktor 2014: 0.65]
 • MACHEK, Ondřej, HNILICA, Jiří. Copreneurship and its Impact on Financial Characteristics of Companies. Ekonomický časopis, 2015, roč. 63, č. 2, s. 152-166. [Impakt faktor 2013: 0.343]
 • ŠPIČKA, Jindřich, MACHEK, Ondřej. Change in the production efficiency of European specialized milk farming. Agricultural Economics – Zemědělská ekonomika, 2015, roč. 61, č. 1, s. 1–13. ISSN 0139-570X. URL: http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/143233.pdf.
  [Impakt faktor 2013: 0.325] [SJR 2013: 0.461]
 • ŠTAMFESTOVÁ, Petra. Řízení výkonnosti zpracovatelských podniků v ČR s důrazem na nefinanční aspekty podnikání. Politická ekonomie, 2014, roč. 62, č. 4. 21 s. ISSN 0032-3233. URL: http://www.vse.cz/polek/967. [Impakt faktor 2013: 0.645] [SJR 2013: 0.619]
 • ŠPIČKA, Jindřich, SMUTKA, Luboš. The Technical Efficiency of Specialised Milk Farms: A Regional View. The Scientific World Journal, 2014, č. Article ID 985149. 13 s. ISSN 1537-744X. URL: http://dx.doi.org/10.1155/2014/985149. [Impakt faktor 2013: 1.219] [SJR 2013: 1.201]
 • SMRČKA, Luboš, ARLTOVÁ, Markéta. Debt in Relation to the Standard of Living Enjoyed by the Population of Developed Countries. Prague economic papers, 2014, roč. 23, č. 1, s. 84–107. ISSN 1210-0455. URL: http://www.vse.cz/pep/abstrakt.php?IDcl=474. [Impakt faktor 2013: 0.208] [SJR 2013: 0.464]
 • MACHEK, Ondřej, SMRČKA, Luboš, HNILICA, Jiří, TSOMOCOS, Dimitrios, ARLTOVÁ, Markéta. Analýza všeobecné rovnováhy pro český finanční trh a model finanční křehkosti. Politická ekonomie, 2014, roč. 62, č. 4, s. 437–458. ISSN 0032-3233. [Impakt faktor 2013: 0.645] [SJR 2013: 0.619]
 • KRAUSE, Josef, TONDLOVÁ, Markéta. Importance of environmental factors for the competitiveness of firms. Journal of Environmental Protection and Ecology, 2014, roč. 15, č. 1, s. 374–381. ISSN 1311-5065. [Impakt faktor 2013: 0.338] [SJR 2013: 0.290]
 • FOLTÍNOVÁ, Alžbeta, ŠPIČKA, Jindřich. The use of controlling in agricultural enterprises and their competitiveness. Agricultural Economics – Zemědělská ekonomika, 2014, roč. 60, č. 7, s. 314–322. ISSN 0139-570X. URL: http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/127192.pdf. [Impakt faktor 2013: 0.325] [SJR 2013: 0.461]
 • ŠPIČKA, Jindřich, HNILICA, Jiří. A Methodical Approach to Design and Valuation of Weather Derivatives in Agriculture. Advances in Meteorology, 2013, č. Article ID 146036. 8 s. ISSN 1687-9309. URL: http://www.hindawi.com/journals/amete/2013/146036/. [Impakt faktor 2013: 1.348] [SJR 2013: 0.809]

Monografie

Celkový přehled typů publikačních výstupů

Následující tabulka podává přehled nejvýznamnějších kategorií publikačních výstupů katedry strategie (dříve katedry podnikové ekonomiky) od r. 2008.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Monografie 6 5 6 4 2 6 4 2 1
Článek v časopise s impakt faktorem - 1 - 1 2 7 8 5 2
Článek v časopise (Scopus) - - - 10 13 12 13 13 22
Článek v časopise (Seznam RVVI nebo ERIH+) 15 8 5 9 4 5 9 14 17
Recenzovaný článek 7 12 16 21 24 39 14 2 5
Článek ve sborníku evidovaný v CPCI 1 3 7 8 13 11 14 25 6
Článek ve sborníku evidovaný ve Scopus - - 1 6 - 1 1 1 1
Sborník z konference s mez. účastí 43 47 51 58 88 59 35 15 12
Certifikovaná metodika - - - 3 1 1 1 - 2
Vysokoškolská učebnice 1 3 4 5 5 3 9 4 1
Skripta 2 1 2 1 1 1 1 1 -

Detailní přehled o publikační činnosti naleznou zájemci na: speciálním serveru VŠE, kde můžete dále upravovat podmínky zobrazování pomocí filtru.