Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

Hledat
Pokročilé hledání
Novotný, Jiří – Lukeš, Martin et al.: Success Factors and Volunteerism in Non-profit Organizations in the Czech Republic.

Související stránky

1. vydání : Nakladatelství Oeconomica. Praha 2009. ISBN 978-80-245-1474-1.

Publikace analyzuje výsledky dotazníkového šetření k faktorům úspěšnosti podstatných pro fungování 230 neziskových organizací v České republice.

Významnými faktory se ukázaly být především poslání organizací, vytyčení cílů, stanovení strategií a osobnostní charakteristiky vrcholných manažerů.

Značná pozornost byla věnována dobrovolné práci a jejímu dopadu na výkonnost nestátních neziskových organizací, ocenění dobrovolné práce.

Navržena je původní metoda pro oceňování času dobrovolníků.