Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

Hledat
Pokročilé hledání
Scholleová, Hana: Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2. vydání

Související stránky

2., aktualizované a rozšířené vydání : Grada Publishing, a. s. Praha 2012. 272 strany. ISBN 978-80-247-4004-1

Existují firmy, které mají vynikající produkty, velmi dobré technické a organizační řízení, a přitom se u nich objevují výkyvy či dílčí problémy způsobené mezerami v ekonomickém a finančním řízení. Nalezení a odstranění těchto mezer přitom může prudce zvednout prosperitu podniku.

Lidé na vedoucích pozicích i někteří specialisté potřebují rozumět nejen svému oboru, ale také ekonomice a financím firmy – a to i když nejsou finančními manažery či ekonomy. Řada z nich pracuje v řídících funkcích spíše podnikohospodářského než technického charakteru, ale nemá hlubší ekonomické vzdělání a pociťuje významné nedostatky v oblasti ekonomické teorie a její aplikace v praxi. Právě jim je určena tato kniha.

Přístupnou formou, srozumitelně a na mnoha řešených a diskutovaných ilustrativních příkladech osvětluje základní ekonomické kategorie tak, aby nové poznatky byly přímo využitelné v praxi. V knize lze nalézt zejména vysvětlení základních pojmů z účetních výkazů, jejich vztahů a vypovídací schopnosti, původ, klasifikaci a řízení nákladů, problematiku řízení krátkodobého financování, jeho zlepšení, možnosti optimalizace zdrojů financování, principy a metody investičního rozhodování a základní postupy a techniky rozboru finanční výkonnosti firmy.