Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

Hledat
Pokročilé hledání
Kislingerová, Eva: Podnik v časech krize. Jak se nedostat do potíží a jak se dostat z potíží: zkušenosti ze světové recese let 2007 až 2009.

Související stránky

1. vydání : Grada Publishing. Praha 2009. ISBN 978-80-247-3136-0.

Kniha Podnik v časech krize je prvním českým zhodnocením vývoje let 2007 až 2009 z pohledu firem, hodnocení jejich chování a reakcí na ekonomický vývoj. Autorka vyzbrojena na jedné straně rozsáhlým teoretickým zázemím, na straně druhé pak statistickými výsledky a zejména daty z řady zkoumání uskutečněných různými institucemi, mj. VŠE v Praze, v textu nejen analyzuje krizové období světového hospodářství, ale především vyvozuje některé závěry o chování podniků v takových zlomových obdobích. Řada těchto závěrů ostře polemizuje nejen s tradičními, ale ještě více s aktuálně preferovanými teoriemi a přístupy managementu, když autorka do značné míry kritizuje mnoho metod používaných vedením tuzemských firem.

Pointou knihy je pak teze, podle níž je nutné – jako přípravu na další finanční krizi – uskutečnit v relativně krátké době několika let reformu finančního hospodaření firem, především posílit výrazně jejich vlastní zdroje a učinit z nich jednoznačně hlavní proud financování jak běžného, tak i investičního.