Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

Hledat
Pokročilé hledání
Kislingerová, Eva a kolektiv: Nová ekonomika – nové příležitosti?

Související stránky

1. vydání : Nakladatelství C. H. Beck. Praha 2011. ISBN 978-80-7400-403-2


Cílem publikace je poskytnout informaci o tom, co je nová ekonomika (nová teorie), která přináší řadu nových analytických postupů a mechanismů – zejména pro analýzu rozhodovacích procesů a vyhodnocování výsledků rozhodnutí pro reálnou podnikovou praxi.

Co přináší publikace Nová ekonomika - nové příležitosti?

Publikace přináší nový pohled nejen na podnikovou ekonomiku jako vědu, ale také nové postupy pro podnikovou praxi – v oblasti tvorby strategie a strategického rozhodování, investičních procesů, risk managementu a analýzy rizika, finančního řízení (nové finanční nástroje), měření výkonnosti podniku. Zachycuje také nové tendence a postupy v oblasti managementu podniku a řízení lidských zdrojů. Změny v oblasti podnikové praxe jsou zasazeny do širšího makroekonomického a společenského rámce.

Pro koho je publikace určena?

Publikace je určena pro management podniků, bank i dalších subjektů a také pro studenty vysokých škol ekonomického zaměření, kteří především v rámci předmětu podnikové ekonomiky studují otázky týkající se změn v prostředí a z něj pak odvozují správné chování a postupy.

Vedoucí autorského kolektivu:

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Autorský kolektiv (abecedně):

Ing. Petr Boukal, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc.
prof. Ing. Jiří Fotr, CSc.
doc. Ing. Jan Heřman, CSc.
doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Ing. Josef Krause, Ph.D.
prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
Ing. Ondřej Nowak
prof. Ing. Petr Pernica, CSc.
doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.
Ing. Patrik Sieber, Ph.D.
Ing. Luboš Smrčka, CSc.
Ing. Ivan Souček, Ph.D.
PhDr. Alois Surynek, Ph.D.
prof. Ing. Miloslav Synek, CSc.
Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
Ing. Jindřich Špička
prof. Ing. Jan Truneček, CSc.
prof. Ing. Radim Vlček, CSc.