Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

Hledat
Pokročilé hledání
Boukal, Petr: Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe).

Související stránky

1. vydání : Nakladatelství Oeconomica. Praha 2009. ISBN 978-80-245-1650-9.

Monografie uceleně popisuje nestátní neziskový sektor počínaje terminologií, resp. rozčleněním neziskového sektoru, a historií přes výklad podstaty jednotlivých činností, které probíhají v nestátních neziskových organizacích (NNO), po představení NNO v hlavních oblastech jejich zaměření. Následuje stručný výklad situace NNO ve vybraných zemích EU, který může být inspirací v přístupu k NNO v České republice. Zvolenými zeměmi jsou Německo, Rakousko a Slovensko.

Monografie je především určena pro studenty denního studia oborů Podniková ekonomika a Arts management jako učební text. Je základní literaturou pro studenty vedlejší specializace Ekonomika nestátních neziskových organizací. Dále může být využita studenty dalších vysokých škol ekonomického zaměření, studenty kurzů MBA, pracovníky neziskových organizací a ostatními zájemci z praxe o problematiku ekonomiky a řízení nestátních neziskových organizací.

Při zpracování monografie byl využit velký rozsah materiálů pojednávajících o nestátním neziskovém sektoru dostupných v tištěné i elektronické podobě. Jejich výčet je uveden v přehledu literatury a v odkazech během textu.

Monografie je zpracována jako jeden z výstupů výzkumného projektu Nová teorie ekonomiky a managementu organizací registrovaného u MŠMT pod evidenčním číslem MSM6138439905.