Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vedlejší specializace Consulting

Cílem vedlejší specializace 3CA Consulting je rozvoj strategického a tvůrčího myšlení jako klíčového aspektu úspěšného řízení růstu a výkonnosti podniku.

Studenti po absolvování vedlejší specializace budou umět:

  • aplikovat principy strategického myšlení s důrazem na rozvoj schopnosti tvůrčího myšlení (angl. design thinking),
  • vyvarovat se typickým rozhodovacím chybám plynoucích z omezené racionality člověka,
  • navrhnout možné budoucí scénáře a jejich využití pro růst hodnoty firmy,
  • využívat informační systémy pro účinné monitorování konkurence,
  • srozumitelně definovat strategický problém a přesvědčivě prezentovat vlastní cesty vedoucí k jeho řešení.

Povinné předměty

Kód předmětu Název předmětu Garant ECTS Forma výuky
3SG812 Strategie růstu Ing. Ladislav Tyll, Ph.D., MBA 6 4/0
3SG814 Měření a řízení výkonnosti doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc. 6 2/2
3SG815 Rozvoj interpersonálních dovedností prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc, 6 4/0
3SG551 Design Thinking a antropologie ve strategii doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 6 4/0

Volitelný předmět

Kód předmětu Název předmětu Garant ECTS Forma výuky Určeno pro studenty
4IT551 Competitive a Business Intelligence doc. Ing. Oto Novotný, Ph.D. 6 2/2 všech fakult kromě FIS obor IT
3SG825 Corporate Governance Ing. Aleš Kubíček, Ph.D. 6 4/0 FIS obor IT

Struktura VS je platná od LS 17/18.

Mezi firemní partnery, kteří se aktivně podílejí na výuce ve vedlejší specializaci, patří:

DE AD

⇒ Prezentace v PDF je ke stažení ZDE.