Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

29.9.2017 - Děkanský den

17.11.2017 - Státní svátek

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vedlejší specializace Consulting

Cílem vedlejší specializace 3CA Consulting je rozvoj strategického a tvůrčího myšlení jako klíčového aspektu úspěšného řízení růstu a výkonnosti podniku.

Studenti po absolvování vedlejší specializace budou umět:

  • aplikovat principy strategického myšlení s důrazem na rozvoj schopnosti tvůrčího myšlení (angl. design thinking),
  • vyvarovat se typickým rozhodovacím chybám plynoucích z omezené racionality člověka,
  • navrhnout možné budoucí scénáře a jejich využití pro růst hodnoty firmy,
  • využívat informační systémy pro účinné monitorování konkurence,
  • srozumitelně definovat strategický problém a přesvědčivě prezentovat vlastní cesty vedoucí k jeho řešení.

Povinné předměty

Kód předmětu Název předmětu Garant ECTS Forma výuky
3SG812 Strategie růstu Ing. Ladislav Tyll, Ph.D., MBA 6 4/0
3SG814 Měření a řízení výkonnosti doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc. 6 2/2
3SG815 Rozvoj interpersonálních dovedností prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc, 6 4/0

Volitelný předmět

Kód předmětu Název předmětu Garant ECTS Forma výuky Určeno pro studenty
4IT551 Competitive a Business Intelligence doc. Ing. Oto Novotný, Ph.D. 6 2/2 všech fakult kromě FIS obor IT
3SG825 Corporate Governance Ing. Aleš Kubíček, Ph.D. 6 4/0 FIS obor IT

V letním semestru 2016/2017 nebude vypsán předmět 3SG811 Strategické myšlení, pro studenty, kteří potřebují dostudovat VS je náhradou nabízen předmět 3SG551 Design Thinking a antropologie ve strategii - v plánu VS na LS 2016/2017 řešeno jako volitelné předměty:

Kód předmětu Název předmětu Garant ECTS Forma výuky Určeno pro studenty
3SG811 Strategické myšlení prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 6 4/0 nebude vypsán v LS 2016/2017
3SG551 Design Thinking a antropologie ve strategii doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 6 4/0 náhrada v LS 2016/2017 za 3SG811

Mezi firemní partnery, kteří se aktivně podílejí na výuce ve vedlejší specializaci, patří:

DE AD

Vedlejší specializace Consulting tématicky navazuje na předchozí vedlejší specializaci Poradce – Auditor, která byla v souvislosti s novým posláním katedry transformována.

⇒ Prezentace v PDF je ke stažení ZDE.