Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

Hledat
Pokročilé hledání
Mezi deseti nově jmenovanými docenty je i docent katedry strategie

JS_habilitaceRektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Hana Machková, CSc., předala na Vědecké radě dne 26. května 2015 jmenovací dekrety deseti novým docentům. Nově jmenovaným docentem je i doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. z katedry strategie.

Doc. Špička se věnuje návrhu a oceňování derivátů na počasí, analýze produktivity, efektivnosti a konkurenceschopnosti podniků a regionů a hodnocení dopadů investičních podpor v zemědělství a potravinářství. Na VŠE v Praze je garantem předmětů Finanční analýza a Analýza rizika a finanční modelování. Je členem rady Odboru ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky České akademie zemědělských věd. Spolupracuje s podnikovou sférou a od roku 2009 vyhodnocuje celostátní soutěž Zemědělec roku pořádanou vydavatelstvím Profi Press s.r.o.