Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

Hledat
Pokročilé hledání
Kislingerová, Eva a kol.: Manažerské finance.

Související stránky

3. přepracované a rozšířené vydání. Praha, Nakladatelství C. H. Beck 2010. 864 stran.  ISBN:978-80-7400-194-9

Autorský kolektiv: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., Ing. Petr Boukal, Ph.D., Ing. Vítězslav Čepelka, Ph.D., doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., doc. Ing. Jiří Novotný, CSc., RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D., Ing. Patrik Sieber, Ph.D., Ing. Hana Vávrová, Ph.D.

Finanční krize jasně ukázala, že finance jsou „krví“ podniku, bez níž nemůže žádný podnik existovat. Nenechte si ujít třetí vydání Manažerských financí! Jistě si kladete otázku, proč? Důvodem je nejen aktualizace textů, ale zejména zařazení nových částí, které aktuálně reagují na nejožehavější problémy ve finanční praxi podniku. Pracovní kapitál, jehož řízení je zásadní pro udržení života firmy, byl obohacen o příklad cash forecast. Také kapitola pojednávající o investičním rozhodování přináší nejen aktuální příklady z praxe, ale zásadně rozšiřuje a inovuje  pohled na finanční řízení investic v jednotlivých fázích investičního procesu včetně investičního postauditu.  Čtenář by rozhodně neměl přehlédnout ani část týkající se řešení úpadku firmy. Ten, kdo chce být „in“ v manažerských financích, má 3. vydání Manažerských financí.