Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

Hledat
Pokročilé hledání
Smrčka, Luboš: Ovládnutí a převzetí firem

Související stránky

1. vydání: C. H. Beck. Praha 2012

Ovládnutí a převzetí firem
Otázky fúzí obchodních společností a převzetí jedné společnosti společností jinou patří k nejzajímavějším problémům, jaké řeší praktičtí ekonomové. Tyto transakce jsou sledovány i ze strany médií, protože mnohdy se v nich rozhoduje o pracovních místech, o přemisťování výrob z regionu do regionu nebo ze země do země jiné. Často se stávají také politickým problémem.
Ve skutečnosti přitom můžeme s klidným svědomím tvrdit, že většina fúzí a převzetí podniků nesplní očekávání, jaká jsou do nich vkládána. Jejich efekty jsou podstatně horší, než jaké byly plánovány, zisk pro akcionáře často nelze nalézt nebo je významným způsobem nižší, než jaký je jim původně slibován.
Tako kniha se na problematiku fúzí a převzetí podniků nedívá z hlediska firemních financí nebo korporátních strategií, ale spíše jako na problém nemožnosti najít správnou cenu aktiv a především jako na problém ekonomických rozhodovacích procesů, které jsou neustále ovlivňovány mnoha faktory. Přitom některé z těchto faktorů jsou racionální a nesporné, měřitelné a kvantifikovatelné. Většina z nich ale patří do oblasti lidské psychiky. Jde o emoce, přání, tužby, egoismy a touhu po slávě, sentiment… Tedy o aspekty neměřitelné, které není možné kvantifikovat a především je není možné odhadovat.
Procesy fúzí a akvizicí jsou navíc obdobími, kdy jsou jejich účastníci zranitelnější než obvykle. Pokud se již společnosti rozhodnou pro transakci, vynaloží nemalé náklady, které mohou být podstatně vyšší, než pouze platby za právní služby. V době uskutečňování fúze nebo akvizice ale musejí být naplňovány často velmi striktně zákonná ustanovení a jako vždy v podobném případě, kdy jsou rozhodovány různé kroky pouze na základě interpretací zákonů, není složité tyto děje napadnout soudní cestou. To pak v řadě případů může znamenat značné zdržení administrativního vyřízení fúze nebo akvizice. Pro zúčastněné obchodní společnosti to může mít velmi negativní dopad. Některé transakce také musejí schvalovat příslušné regulatorní orgány, což je proces, jehož průběh a výsledek není dost dobře možné ovlivňovat.
Proto jsou fúze a akvizice především velmi riskantními aktivitami. A riziko je klíčový pojem ekonomických vztahů po roce 2008 a po finanční krizi, která tehdy vypukla. Hlavním tématem této knihy jsou proto rizika spojená s procesem fúzí a akvizic, tedy s tím, jak jsou přebírány společnosti a podniky.