Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

29.9.2017 - Děkanský den

17.11.2017 - Státní svátek

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Kislingerová, Eva – Richter, Tomáš – Smrčka, Luboš a kol.: Insolvenční praxe v České republice v období 2008-2013

Související stránky

1. vydání : C.H. Beck 2013. ISBN 978-80-7400-497-1.

Tato kniha vznikla v rámci řešení projektu TA ČR pod evidenčním číslem TD 010093 "Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčních řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin".

Tisková konference k uvedení publikace "Insolvenční praxe v České republice v období 2008 - 2013" na trh proběhne v rektorském salonku.