Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

Hledat
Pokročilé hledání
Scholleová, Hana: Investiční controlling. Jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice.

Související stránky

1. vydání : Grada Publishing. Praha 2009. ISBN 978-80-247-2952-7.

Zabezpečení dlouhodobé prosperity každé firmy vyžaduje pravidelné investice do rozvoje podniku či minimálně do obnovy stávajícího majetku a technologií. Bez nadsázky lze říci, že dobrá investiční politika je tedy podmínkou přežití a růstu firmy. Rozhodování o investicích, jejich volbě, způsobu provádění, financování eventuelně ukončení nějaké činnosti je záležitostí vlastníka, neboť jde o rozhodování strategické a dlouhodobé, nicméně vlastník potřebuje kvalitní informační podporu.

Investice v podnikovém chápání nelze zužovat jen na kapitálové výdaje většího rozsahu nebo na nákupy na obnovu potřebného zařízení. Jde o kontinuální proces, ve kterém jsou vyhledávány příležitosti k efektivnímu umisťování volných prostředků, vyhodnocovány podle účelu a cíle a následně je sledován a řízen i proces realizace a po ukončení jsou znovu posuzovány efekty a jejich odchylky tak, aby se v dalších podobných případech mohlo pozitivních vlivů využít a naopak negativní mohly být včas detekovány a eliminovány.

Vlastník se rozhoduje s podporou reportů, které získává od pracovníků investičního controllingu a je jistě v zájmu obou stran, aby podkladové informace byly zpracovány co nejlépe a přitom poskytovaly vlastníkovi co nejjasnější a nejpřehlednější obrázek pro další rozhodování.