Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

Hledat
Pokročilé hledání
Novotný, Jiří – Lukeš, Martin a kol.: Faktory úspěchu nestátních neziskových organizací.

Související stránky

1. vydání : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica. Praha 2009. ISBN 978-80-245-1473-4.

Cílem publikace je v 16 kapitolách seznámit odbornou veřejnost s výsledky empirického výzkumu realizovaného v rámci projektu „Faktory úspěchu neziskových organizací s důrazem na význam dobrovolné práce“ (GAČR402/06/0686) prostřednictvím dotazníkového šetření. Využito bylo 230 vyplněných dotazníků. Podařilo se prokázat, že důležitými faktory úspěšného fungování neziskových organizací jsou poslání, vize, cíle, strategie, kvalitní propagace, propracované finanční řízení, využívání pohyblivé složky mezd, dobrovolnictví, inovativní chování, systematické vzdělávání, zapojení do sítí. Vliv konkurence je malý. Velká pozornost je věnována problematice a významu dobrovolné práce a zejména metodice oceňování práce dobrovolníků. Navazující kapitoly jsou zaměřené na problematiku hodnocení výkonnosti nestátních neziskových organizací z kvantitativního i kvalitativního hlediska, na možnosti posílení finančních zdrojů neziskových organizací z fondů EU a na přípravu profesionálů působících v neziskových organizacích.

Druhým, širším cílem publikace je představit spíše opomíjené oblasti při hodnocení neziskového sektoru (osobnost a motivace vedoucích pracovníků, práce s dobrovolníky a jejich rozvoj, dlouhodobé plánování, činnosti organizace, její podnikatelská orientace, networking).