Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

Hledat
Pokročilé hledání
Kislingerová, Eva: Sedm smrtelných hříchů podniků. Úpadek a etika managementu.

Související stránky

1. vydání : C.H.Beck 2013. ISBN 978-80-7400-495-7
Ekonomové jsou z faktu, že podniky krachují a odcházejí z hospodářského prostředí, velmi často v jistých zřetelných rozpacích. Na straně jedné přijímají default podniků, jejich insolvenci a povětšinou logický výsledný bankrot jako nezpochybnitelnou součást životního cyklu obchodních společností. Na straně druhé jsou znovu a znovu překvapováni zjevnou iracionalitou mnohých jednotlivých případů, kdy podniky končí svoji existenci naprosto evidentně nikoliv kvůli objektivnímu vývoji trhů, ale v důsledku z vnějšího a zpětného pohledu nepochopitelných fatálních chyb a omylů manažerů, kterým byly tyto podniky svěřeny do péče. Publikace „Sedm smrtelných hříchů podniků“ si klade za cíl zabývat se právě těmito základními chybami, které se stávají v životě podniku a vedou mnohdy v konečném důsledku k úpadku. K výkladu problematiky zániku obchodních společností je pro větší názornost jako základní kostra použit starý koncept tak zvaných „smrtelných hříchů“, tedy lidských vlastností, které vedou jedince k páchání špatných skutků. Z nich na první místo je v této souvislosti postavena Pýcha. Záměrem knihy je pak ukázat, kde a kdy manažeři nejčastěji chybují a jaké jsou mechanismy, které v nich probouzejí právě takové hříchy, jakým je pýcha. Zvolený styl publikace si neklade za cíl být textem vysoce vědeckým, nýbrž záměrem je v co nejsrozumitelnější podobě přiblížit fungování podniku široké veřejnosti – avšak bez rezignace na přesnost a exaktnost poskytovaných informací.