Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

Hledat
Pokročilé hledání
Dvořáček, Jiří – Slunčík, Peter: Podnik a jeho okolí – jak přežít v konkurenčním prostředí

Související stránky

BEK 40, brož., 192 s., 440 Kč, ISBN 978-80-7400-224-3

Podnik a jeho okolí

Přežití a úspěch podniku závisí v současné době na jeho schopnosti vytvořit vhodnou strategii a stanovit správné podnikové cíle. Při jejich naplňování je přitom důležitá nejen schopnost podniku využívat své vnitřní faktory, ale také schopnost identifikovat změny ve svém okolí a rychle na ně reagovat (pružně se na nové podmínky adaptovat). Klíčové je rozpoznat nové příležitosti, které na trhu vznikají, a využít je k posílení konkurenceschopnosti podniku.

V dnešním, vysoce konkurenčním prostředí je nezbytné, aby podnikový management prováděl analýzu interakce podniku s okolím a postupně vytvářel mechanismus přežití v tomto prostředí.

Kniha přináší odpovědi na otázky, které by měli představitelé podnikového vedení bezpodmínečně znát, pokud chtějí, aby jejich podnik ve složitém prostředí uspěl:

  1. Jaké složky vnější prostředí (okolí) podniku obsahuje?
  2. Jaký je jejich dopad na podnik?
  3. Jaké jsou možnosti jejich ovlivňování?
  4. Jak mohou národní a nadnárodní orgány toto prostředí zkvalitnit?

Jsou identifikovány problémy, které je nutné s požadovaným růstem konkurenční schopnosti řešit, a to jak v České republice, tak v rámci Evropské unie.

Jedná se o první publikaci na našem knižním trhu, která se systematicky problematikou podnikového okolí zabývá. Neexistuje ani překlad zahraničních knižních titulů s touto tématikou. Dostupná literatura se věnuje pouze izolovaně vybraným aspektům mikro- nebo makrookolí.

Komu je kniha určena:

  • výkonnému managementu firem, podnikatelům
  • pracovníkům centrálních orgánů
  • studentům VŠ (jak v bakalářském, tak magisterském studiu)
  • studentům MBA programu

Prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc. patří k naším předním odborníkům. Dlouhodobě působí na VŠE v Praze, je autorem řady odborných publikací a článků. Zaměřuje se na problematiku podnikové ekonomiky a managementu. Vykonává poradenskou činnost jak na podnikové, tak i národohospodářské úrovni.

Ing. Peter Slunčík, Ph.D. je spjat s podnikatelským prostředím jednak jako podnikatel a manažer, jednak jako konzultant pro mikro- i makrosféru. Je uznávaným odborníkem na problematiku zpracovatelského a zde zejména sklářského průmyslu. Současně působí jako pedagog na VŠE v Praze, kde se zabývá problematikou podnikového okolí.