Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Centrum restrukturalizace a insolvence FPH VŠE se podílelo na nové definici úpadku

Související stránky

Centrum restrukturalizace a insolvence FPH VŠE zaznamenalo další úspěch ve své činnosti. Společně s předsedou ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Jeronýmem Tejcem připravilo novou definice úpadku v insolvenčním zákoně, která by měla nejen z právního hlediska, ale i v praxi, jednoznačně určit, zda se podnik nachází v úpadku či nikoliv.

Nové pojetí úpadku je zaneseno v Usnesení ústavně právního výboru č. 262 ze dne 6. října 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 785).

Další informace jsou k dispozici zde.