Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

Hledat
Pokročilé hledání
Kislingerová, Eva – Synek, Miloslav a kol.: Podniková ekonomika ve světle vývoje posledních dvaceti let

Související stránky

1. vydání : Nakladatelství Oeconomica. Praha 2010. ISBN 978-80-245-1745-2

Publikace Podniková ekonomika ve světle vývoje posledních dvaceti let je společným dílem autorů z Katedry podnikové ekonomiky, jejichž myšlenky jsou doplněny příspěvky autorů z jiných vysokých škol v České republice a na Slovensku. Kniha usiluje o přiblížení minulosti a současnosti Katedry podnikové ekonomiky, a umožňuje tak určitý vhled do jejího fungování. Druhým sledovaným cílem je seznámení s názory na vývoj disciplíny podnikové ekonomiky.

V knize můžete nalézt obecné kapitoly popisující Katedru podnikové ekonomiky jako jeden celek, což je ale doplněno částmi, kde autoři píší své osobní myšlenky, názory a postřehy. Do minulosti vás zavedou kapitoly Historické ohlédnutí za činností katedry, Publikační činnost nebo Můj život a podniková ekonomika, kde autoři svým osobitým způsobem vzpomínají, co jim přinesla léta strávená s touto disciplínou a co naopak oni obětovali nebo poskytli k posunu poznání. Budoucnost katedry přichází v částech Věda a výzkum, Moje odborné zaměření v rámci disciplíny podnikové ekonomiky a Náš přístup k výuce. Čtenářsky vděčné jsou i tři desítky stran fotografií, které vzpomínají na absolvované pracovní cesty, pořádání konferencí a workshopů a v neposlední řadě i na nejdůležitější jubilea a změny ve vedení katedry.

Do budoucna si lze přát, aby byly naplněny nebo ještě lépe překonány cíle vytyčené v oblasti vědy a pedagogiky. Ať je disciplína podnikové ekonomiky dále rozvíjena v rámci Česká republiky a ať k tomu kolektiv Katedry podnikové ekonomiky přispívá nemalou měrou. Doufejme, že za dalších dvacet let budou mít čtenáři možnost držet v rukou pokračování této knihy.