Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

Hledat
Pokročilé hledání
13. 11. 2014: Seminář „Insolvenční praxe: Věřitelé a dlužníci“

Související stránky

13.11.2014

Ústavně právní výbor PSP ČR pořádá ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze, Fakultou podnikohospodářskou, katedrou podnikové ekonomiky v rámci projektu TA CR TD020190 „Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky“ seminář Insolvenční praxe: Věřitelé a dlužníci.

Čtvrtek 13. 11. 2014 od 8:30 do 12:30 hod.
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, místnost č. 205, Sněmovní 1, Praha 1
Vstup pouze s platným občanským průkazem
Seminář se koná bez vložného

Uzávěrka registrací: do 10. 11. 2014
Registrace na adrese: polkovam@psp.cz

Více informací a program (formát PDF)